Problemlösningsförmågan i matematikuppgifter - En analys av läromedel för årskurs sex

DSpace Repository

Problemlösningsförmågan i matematikuppgifter - En analys av läromedel för årskurs sex

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problemlösningsförmågan i matematikuppgifter - En analys av läromedel för årskurs sex
Author Olsson, Johan ; Edetun Holgersson, Glenn
Date 2013
Swedish abstract
I matematikundervisningen i skolan går färdighetsträning före förståelse och läroboken ges en central roll enligt Skolverkets rapport från 2003. Problemlösning är ett centralt begrepp och vi anser att elevernas förmågor inom matematik kan utvecklas via ett problemlösande arbetssätt. Vi vill därför undersöka om elever ges möjlighet till att utveckla sin problemlösningsförmåga om de arbetar med läroboken. Undersökningen genomfördes på 3 av de största förlagens mest populära lärobok samt Lektion.se som är en internetsida som tillhandahåller lektionsmaterial. Uppgifterna i läromedlen analyserades var för sig utifrån kunskapskravens kriterier för betyg E i årskurs 6 inom problemlösning. Vårt resultat visar att det inte finns tillräckligt med underlag för läraren att göra en bedömning av elevens kunskap om läraren använder de läromedel vi valt att studera. Resultatet visar även att läromedlen konstruerar uppgifter som endast fokuserar på en matematisk förmåga i taget medan problemlösning kräver att eleverna använder flera förmågor samtidigt. Lärare måste vara medvetna om läromedlens innehåll och kunna kompensera för det som saknas om eleven ska kunna utveckla alla förmågor som inbegrips i problemlösning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject problemlösning
rutinuppgift
läromedel
problem
läroplan
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics