Multimedia i förskolan

DSpace Repository

Multimedia i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Multimedia i förskolan
Author Magnusson, Åsa ; Ödbratt, Ricarda
Date 2013
Swedish abstract
Abstract Ödbratt, Ricarda & Magnusson, Åsa (2013). Multimedia i förskolan Möjlighet eller utmaning. Malmö: Lärarutbildningen Malmö Högskola Syftet med denna undersökning är att belysa multimedias roll som pedagogisk redskap i förskolans verksamhet. Vår erfarenhet säger att vissa pedagoger blir stressade av att använda multimedia i verksamheten. De säger ofta att utbildningen på multimediatekniken är minimal, samt att multimedia, ska får för stort utrymme i verksamheten och att andra aktiviteter då blir åtsidosatta. Trots att EU redan 2007 manar att utrusta sina medborgare i tidig ålder med digitalkompetens, så har det inte hänt mycket på den fronten. Vår undersökning bekräftar att det fortfarande finns en oro bland pedagoger att lämna pedagogstyrd verksamhet till förmån för multimediaanvändning. Vi belyser även att pedagogernas förhållningsätt till den interaktiva miljön har stor betydelse för multimediaanvändandet. Vi utgår bland annat från forskarna Ljung-Djärf och Hildèn som lyfter utbildningsproblemet för pedagogerna, som en viktig kompetens för multimediaanvändningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject multimedia
förskola
inställning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16126 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics