Hemmet som förskola? - en studie om dagbarnvårdare, familjedaghem och arbetet däromkring

DSpace Repository

Hemmet som förskola? - en studie om dagbarnvårdare, familjedaghem och arbetet däromkring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hemmet som förskola? - en studie om dagbarnvårdare, familjedaghem och arbetet däromkring
Author Hay, Pauline ; Axelson, Ulrika
Date 2013
Swedish abstract
Denna studie tar upp olika faktorer som spelar in i familjedaghem och dess verksamhet och hur/om familjedaghem kan vara ett alternativ till förskolan utifrån föräldrars och dagbarnvårdares erfarenhet. Studien tar upp skillnader i de pedagogiska verksamheterna och skildrar dessa i texten. De frågeställningar som studien baseras på är: Hur kommer det sig att föräldrarna har valt att ha sina barn på familjedaghem istället för förskola och Finns det några tydliga skillnader i den pedagogiska verksamheten på familjedaghem och förskola utifrån dagbarnvårdarens och föräldrars erfarenheter? Tidigare forskning inom detta område har bland annat tagit upp dagbarnvårdares yrkesstatus, olika typer av barnomsorg samt föräldrarnas syn på verksamheten i familjedaghem. Studien är utförd utifrån kvalitativa metoder med intervjuer och enkätundersökning. Studien är gjord på ett familjedaghem där dagbarnvårdaren, föräldrarna samt dagbarnvårdarens chef blivit inkluderade. Resultat visar på betydelsen av en liten barngrupp både för barn samt föräldrar. Det har också framkommit att de primära faktorerna vad gäller varför föräldrar väljer denna barnomsorg är trygghet och gruppkonstellationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Dagbarnvårdare
Familjedaghem
Barngrupp
Barnomsorg
Dagmamma
Pedagogisk omsorg
Föräldrakontakt
Handle http://hdl.handle.net/2043/16135 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics