Hemmet som förskola? - en studie om dagbarnvårdare, familjedaghem och arbetet däromkring

DSpace Repository

Hemmet som förskola? - en studie om dagbarnvårdare, familjedaghem och arbetet däromkring

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hay, Pauline
dc.contributor.author Axelson, Ulrika
dc.date.accessioned 2013-11-19T12:06:16Z
dc.date.available 2013-11-19T12:06:16Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16135
dc.description Denna studie tar upp olika faktorer som spelar in i familjedaghem och dess verksamhet och hur/om familjedaghem kan vara ett alternativ till förskolan utifrån föräldrars och dagbarnvårdares erfarenhet. Studien tar upp skillnader i de pedagogiska verksamheterna och skildrar dessa i texten. De frågeställningar som studien baseras på är: Hur kommer det sig att föräldrarna har valt att ha sina barn på familjedaghem istället för förskola och Finns det några tydliga skillnader i den pedagogiska verksamheten på familjedaghem och förskola utifrån dagbarnvårdarens och föräldrars erfarenheter? Tidigare forskning inom detta område har bland annat tagit upp dagbarnvårdares yrkesstatus, olika typer av barnomsorg samt föräldrarnas syn på verksamheten i familjedaghem. Studien är utförd utifrån kvalitativa metoder med intervjuer och enkätundersökning. Studien är gjord på ett familjedaghem där dagbarnvårdaren, föräldrarna samt dagbarnvårdarens chef blivit inkluderade. Resultat visar på betydelsen av en liten barngrupp både för barn samt föräldrar. Det har också framkommit att de primära faktorerna vad gäller varför föräldrar väljer denna barnomsorg är trygghet och gruppkonstellationen. en_US
dc.format.extent 34 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Dagbarnvårdare en_US
dc.subject Familjedaghem en_US
dc.subject Barngrupp en_US
dc.subject Barnomsorg en_US
dc.subject Dagmamma en_US
dc.subject Pedagogisk omsorg en_US
dc.subject Föräldrakontakt en_US
dc.title Hemmet som förskola? - en studie om dagbarnvårdare, familjedaghem och arbetet däromkring en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok LifeEarthScience en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics