Samlingens betydelse för språkligt lärande

DSpace Repository

Samlingens betydelse för språkligt lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samlingens betydelse för språkligt lärande
Author Nilsson, Charlotta ; Nilsén, Sandra
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att undersöka om samlingar på förskolan har någon betydelse för barns språkutveckling. Vår studie baseras på vilket förhållningsätt förskollärarna använder sig av för att stärka barnens språkutveckling. Den första frågan var hur tre förskollärare berättar att de förhåller sig till de yngre barnens språkliga lärande under samlingarna på förskolan. Den andra frågeställningen var hur förskollärarna förhåller sig till det språkliga lärandet under samlingarna på förskolan. Vi genomförde undersökningen på tre förskollärare som arbetar i samma arbetslag. I vår undersökning använde vi oss av observationer och kvalitativa intervjuer. Efter observationerna och intervjuerna kopplade vi samman vår empiri med tidigare forskning. Studien visar att samtliga förskollärare använder sig av olika metoder för att stärka barnens språk genom samlingar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Förskollärare, lek, samlingar och språk.
Handle http://hdl.handle.net/2043/16139 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics