Ett smörgåsbord med musik, En studie om musikaliska meningserbjudande i förskolan

DSpace Repository

Ett smörgåsbord med musik, En studie om musikaliska meningserbjudande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett smörgåsbord med musik, En studie om musikaliska meningserbjudande i förskolan
Author Folkeson, Susanne ; Segerbjer, Ulrica
Date 2013
Swedish abstract
Folkeson, Susanne & Segerbjer, Ulrica (2013) Ett smörgåsbord med musik- en studie om musikaliska meningserbjudande i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen Malmö Högskola Vårt syfte med denna studie är att undersöka och synliggöra hur pedagogerna ser på musik och hur de använder musiken för att skapa ett musikaliskt meningserbjudande Begreppet musikaliska meningserbjudande har vi valt att belysa som vilka meningsfulla erbjudande pedagogerna ger barnet i ämnet musik. Musikaliska meningserbjudanden kan ske i varierad form och i vår studie har vi lagt fokus på tre teman. De tre temana är: • Musikaliska meningserbjudande genom inflytande • Musikaliska meningserbjudanden genom pedagogens intresse • Kunskap genom musikaliska meningserbjudande Vi har som stöd utgått från våra frågeställningar: Hur speglar sig pedagogernas eget intresse och kunskap kring musik i verksamheterna? Hur arbetar pedagogerna med musik som kunskapsförmedling? Vilket inflytande ges barnen i musikaktiviteterna? För att komma fram till vårt resultat har vi använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer samt observationer. Intervjuerna har skett med fem pedagoger på fem olika förskolor och observationerna har gjorts på tre av de förskolorna som är med i studien. Under intervjuer och observationer har fokus legat på pedagogerna och vi har valt att inte involvera barnens tankar. Genom observationer har vi studerat på vilket sätt pedagogerna ger barnen meningsfulla musikaliska erbjudanden i förskolan. Resultatet visar att det musikaliska meningserbjudandet som pedagogerna erbjuder barn i den dagliga verksamheten på förskolan är av olika art. Det verkar vara så att pedagogens kunskap, intresse och utbildning i ämnet har betydelse för hur musik implementeras i verksamheten men även vilket syfte musikaktiviteten har för lärandet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Delaktighet och Inflytande
Förskola
Musik
Musikaliskt meningserbjudande
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/16140 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics