Unga i och om framtidens idrottsorganisering

DSpace Repository

Unga i och om framtidens idrottsorganisering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Unga i och om framtidens idrottsorganisering
Author Hedenborg, Susanna ; Glaser, Joakim
Date 2013
Swedish abstract
I rapporten kartläggs och analyseras gymnasieungdomars syn på idrotten. Ungdomarna beskriver idrotten och talar om hur de skulle önska att idrotten organiseras i framtiden. Fokusgruppsintervjuer med 182 ungdomar utgör källmaterialet. Genom att använda begreppen idrott, generation, genus, erfarenhetsrum och förväntningshorisont problematiseras ungdomarnas berättelser.
Link http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_34338/cf_394/U... (external link to publication)
Publisher Rikdsidrottsförbundet
ISBN 978-91-87385-05-6
Pages 102
Language swe (iso)
Subject generation
genus
idrott
ungdomsidrott
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16145 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics