Barn som lever i familjer där någon av föräldrarna har en psykisk sjukdom

DSpace Repository

Barn som lever i familjer där någon av föräldrarna har en psykisk sjukdom

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Barn som lever i familjer där någon av föräldrarna har en psykisk sjukdom
Author Östman, Margareta
Editor Bramhagen, Ann-Cathrine ; Carlsson, Anna
Date 2013
Swedish abstract
Barn som lever i familjer med förälder som har en svår psykisk sjukdom har en speciell situation. Dock framgår tydligt av befintlig forskning att alla barn i denna situation inte upplever situationen som annorlunda än andra barn. Följande kapitel försöker belysa några faktorer och aspekter som är viktiga att ta i beaktande när vi möter dessa barn, samt också aspekter som kan vara värdefulla för att stödja denna barngrupp i olika hälsorelaterade strategier.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar
ISBN 978-91-44-07762-8
Pages 73-88
Language swe (iso)
Subject psykisk ohälsa
familj
minderåriga barn
barnombud
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/16150 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics