”Sitter i ryggmärgen, finns i huvudet metoden” - en studie om lärares syn på bedömning och deras val av metoder

DSpace Repository

”Sitter i ryggmärgen, finns i huvudet metoden” - en studie om lärares syn på bedömning och deras val av metoder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Sitter i ryggmärgen, finns i huvudet metoden” - en studie om lärares syn på bedömning och deras val av metoder
Author Asterhed, Angelika ; Rosberg, Hanna
Date 2013
Swedish abstract
Idag är bedömning någonting som sker överallt, det har inte minst blivit en stor del av lärarnas vardag i skolan. Vår uppsats handlar om bedömning och hur verksamma lärare på lågstadiet arbetar med detta. Syftet med studien var att ta reda på hur lärare i skolan ser på bedömningsarbetet och vilka metoder de använder sig av för att bedöma elevers prestationer. Genom sex kvalitativa intervjuer med verksamma lärare har vi fått svar på frågorna: Vilken syn har lärare på bedömningsarbetet i skolan idag? och Vilka metoder använder lärare sig av i bedömningen? Resultatet i studien visar att lärarna upplever bedömningsarbetet som väldigt tidskrävande men att bedömningarna samtidigt synliggör elevernas utveckling för både dem, eleverna och föräldrarna. De menar att de behöver enkla metoder och arbetssätt som underlättar då bedömningen ska göras. Fortbildning har visat sig vara betydelsefullt för hur lärarna uppfattar bedömning, vilka metoder de använder samt hur de involverar eleverna i detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject feedback
formativ bedömning
konstruktivistisk kunskapssyn
summativ bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16155 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics