Pojkars och flickors lek i familjerummet

DSpace Repository

Pojkars och flickors lek i familjerummet

Details

Files for download
Icon
Emamensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pojkars och flickors lek i familjerummet
Author Bajra, Alma ; Sjögren, Cornelia
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv studera barns lekar i förskolans familjerum. De frågeställningar som använts i studiens är: Hur leker pojkar respektive flickor? Vad leker pojkar respektive flickor? Hur förhåller sig pedagogerna till pojkars respektive flickors lek? Empiriinsamlingen har genomförts genom kvalitativa metoder som observationer av barns lekar och pedagogintervjuer. Denna studie visar hur flickor respektive pojkar leker, vad de leker med och pedagogernas förhållningssätt till barns lekar. Vi har kommit fram till att flickornas och pojkarnas lekar är relativt stereotypa, något som pedagogerna förhåller sig till.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 27
Language swe (iso)
Subject lek
lekteorier
familjerum
förskola
genus
dockis
Handle http://hdl.handle.net/2043/16156 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics