Tvåspråkighet i förskolan

DSpace Repository

Tvåspråkighet i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tvåspråkighet i förskolan
Author Svensson, Joana
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger säger sig arbeta för att stödja de tvåspråkiga barnens språkutveckling och även att ta reda på vilka problem som kan inträffa under arbetets gång. Jag använder en semistrukturerad intervju för att få en uppfattning av förskollärarens tankegångar. Undersökningen visar att pedagogerna använder olika sorters material och metoder för att stödja barnens språkutveckling. De arbetar även med olika uttrycksformer som till exempel rörelse och dans. Lärarnas förhållningssätt har även betydelse för lärandet. Att främja barnens språkutveckling handlar inte i första hand om att göra speciella saker, eller att använda flera olika metoder. Det handlar om att använda alla de aktiviteterna på ett genomtänkt sätt. Språket ska även användas i meningsfulla sammanhang i vardagen för att främja lärande bäst. Undersökningen visar även att det är viktigt att förskola och föräldrar samarbetar för att främja barnens språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
förskolan
identitet
modersmål
språkutveckling
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16157 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics