Ett värdegrundsarbete utifrån pedagogiskt drama som metod

DSpace Repository

Ett värdegrundsarbete utifrån pedagogiskt drama som metod

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett värdegrundsarbete utifrån pedagogiskt drama som metod
Author Söderstjerna, Louann ; Pedersen, Pernilla
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vår studie har varit att undersöka vad pedagogiskt drama kan bidra med i skolans värdegrundsarbete. Vi har valt att begränsa oss till elevernas upplevelser kring jämställdhet och allas lika värde. Där eleverna fått möjlighet att reflektera över drama passens innehåll, och komma med förslag till förändring genom fiktiva situationer. Vi har använt oss av kvalitativ metod där vi har varit deltagande observatörer, och använt oss av pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet. Det vi har kommit fram till är att pedagogiskt drama är ett bra verktyg att problematisera och synliggöra normer, samt skapa forum för diskussion. Vår intention var från början att arbeta normkritiskt men detta kräver mer tid och erfarenhet. Vi menar att värdegrundsarbete inte enbart borde praktiseras vid enskilda tillfällen utan även borde genomsyra hela skolans verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 59
Language swe (iso)
Subject kommunikation
värdegrund
pedagogiskt drama
normer
kränkningar
jämställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16162 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics