News in teaching - student and teacher perspective

DSpace Repository

News in teaching - student and teacher perspective

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title News in teaching - student and teacher perspective
Author Gardeli Rönnholm, Patricia ; Ramadan, Mariam
Date 2013
English abstract
In our thesis , we investigate how a teacher works with news in education and how students' opinion on this. Our study is based on interviews with the teacher and survey dividend to 23 students from a class in grade 5. We use Vygotskjis sociocultural perspective in our study and previous research and studies about children's experiences of news in education. Our results showed that both the teacher and the students had a positive attitude towards innovations in teaching. Regularly appears newscasts in the classroom via TV , which is followed by discussions. According to the teacher , this is working fine because discussions allow students to become interested , get space to vent their thoughts and opinions and get answers to questions that may arise. News in education can also lead to more substances incorporated in class, according to the teacher increases student interest and above all an understanding of the outside world. The fact that they use the TV as a medium is mainly because it is a policy that the school has , but according to the teacher still a good tool to communicate the news. The majority of students usually read or watch the news and the media they use most of the TV. That they consider most interesting news about other children but also accidents. Politics is the area that the students believe that most uninteresting because they think the language is difficult
Swedish abstract
I vårt examensarbete undersöker vi hur en lärare arbetar med nyheter i undervisningen och hur elevernas uppfattning är kring detta. Vår undersökning bygger på intervju med läraren samt enkätutdelning till 23 elever från en klass i årskurs 5. Vi använder oss av b.la Vygotskjis sociokulturella perspektiv i vår undersökning samt tidigare forskning och studier om barns upplevelser av nyheter i undervisningen. Vårt resultat visade att både läraren och eleverna hade en positiv inställning till nyheter i undervisningen. Regelbundet visas nyhetssändningar i klassrummet via TV:n som sedan följs av diskussioner. Enligt läraren är detta arbetssätt bra eftersom diskussioner möjliggör för eleverna att bli intresserade, få utrymme att ventilera egna tankar och åsikter samt få svar på frågor som kan uppstå. Nyheter i undervisningen kan även leda till att fler ämnen integreras i undervisningen vilket enligt läraren ökar elevernas intresse men framförallt förståelse för omvärlden. Att de använder sig av TV:n som medium beror framförallt på att det är en policy som skolan har, men är enligt läraren ändå ett bra verktyg för att förmedla nyheter. Majoriteten av eleverna brukar läsa eller titta på nyheter och det medium de använder sig mest av var TVn. Det som de anser mest intressant är nyheter som handlar om andra barn men även olyckor. Politik är det område som eleverna anser som mest ointressant på grund av att de tycker språket är svårt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16167 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics