”Varför ska vi lära oss detta?” - Ett utvecklingsarbete för att skapa inre motivation hos elever, för historieämnet

DSpace Repository

”Varför ska vi lära oss detta?” - Ett utvecklingsarbete för att skapa inre motivation hos elever, för historieämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Varför ska vi lära oss detta?” - Ett utvecklingsarbete för att skapa inre motivation hos elever, för historieämnet
Author Andersson, Emelie ; Karlström, Main
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att utvecklat olika undervisningsmetoder för att öka elevers motivation i ämnet historia. Detta gjorde vi genom att diskutera hur man praktiskt kan använda sig av motivationsteorier när man planerar och bedriver sin undervisning. Inledande valde vi att studera utvecklingen av motivationsteorier, samt den aktuella forskningen. Utifrån vår studie fastställde vi tre olika undervisningsmetoder där vi strävade efter att tillgodose och väcka elevers inre motivation. Metoderna grundar sig i intresse som motivationsmetod. För att få ett elevperspektiv genomförde vi fokusgrupper, vi gjorde en uppdelning baserat på kön för att även studera motivation ur ett genusperspektiv. Vi valde även att studera hur nyckelbegreppen; historiemedvetande och historiebruk kan bidra till att öka elevers förståelse och motivation för historieämnet. Vi såg samband mellan att öka elevernas inflytande över sina studier, exempelvis genom förståelse för begreppen ovan, och utvecklandet av en inre motivation. I slutskedet av vår studie utvecklade vi tre undervisningsmetoder för att öka elevers inre motivation. De metoder vi utvecklade är; kontrafaktisk undervisning, medieanalys samt drama i undervisning. Vi som har skrivit arbetet har båda producerat samma mängd innehåll, i vissa fall har vi delat upp arbetet, men även då har allt skrivits i samråd med varandra. Då vi båda har varit delaktiga i arbetets alla delar, tar vi ett gemensamt ansvar för alla moment i vår studie. Malmö 2013, Emelie Andersson & Malin Karlström
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Historiebruk
historiemedvetande
intresse
inre motivation
motivation
motivationsteorier
undervisningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/16168 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics