”Varför ska vi lära oss detta?” - Ett utvecklingsarbete för att skapa inre motivation hos elever, för historieämnet

DSpace Repository

”Varför ska vi lära oss detta?” - Ett utvecklingsarbete för att skapa inre motivation hos elever, för historieämnet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Emelie
dc.contributor.author Karlström, Main
dc.date.accessioned 2013-11-25T13:16:25Z
dc.date.available 2013-11-25T13:16:25Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16168
dc.description Syftet med denna studie var att utvecklat olika undervisningsmetoder för att öka elevers motivation i ämnet historia. Detta gjorde vi genom att diskutera hur man praktiskt kan använda sig av motivationsteorier när man planerar och bedriver sin undervisning. Inledande valde vi att studera utvecklingen av motivationsteorier, samt den aktuella forskningen. Utifrån vår studie fastställde vi tre olika undervisningsmetoder där vi strävade efter att tillgodose och väcka elevers inre motivation. Metoderna grundar sig i intresse som motivationsmetod. För att få ett elevperspektiv genomförde vi fokusgrupper, vi gjorde en uppdelning baserat på kön för att även studera motivation ur ett genusperspektiv. Vi valde även att studera hur nyckelbegreppen; historiemedvetande och historiebruk kan bidra till att öka elevers förståelse och motivation för historieämnet. Vi såg samband mellan att öka elevernas inflytande över sina studier, exempelvis genom förståelse för begreppen ovan, och utvecklandet av en inre motivation. I slutskedet av vår studie utvecklade vi tre undervisningsmetoder för att öka elevers inre motivation. De metoder vi utvecklade är; kontrafaktisk undervisning, medieanalys samt drama i undervisning. Vi som har skrivit arbetet har båda producerat samma mängd innehåll, i vissa fall har vi delat upp arbetet, men även då har allt skrivits i samråd med varandra. Då vi båda har varit delaktiga i arbetets alla delar, tar vi ett gemensamt ansvar för alla moment i vår studie. Malmö 2013, Emelie Andersson & Malin Karlström en_US
dc.format.extent 51 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Historiebruk en_US
dc.subject historiemedvetande en_US
dc.subject intresse en_US
dc.subject inre motivation en_US
dc.subject motivation en_US
dc.subject motivationsteorier en_US
dc.subject undervisningsmetoder en_US
dc.title ”Varför ska vi lära oss detta?” - Ett utvecklingsarbete för att skapa inre motivation hos elever, för historieämnet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Historievetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics