Delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten på ett barnsjukhus

DSpace Repository

Delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten på ett barnsjukhus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten på ett barnsjukhus
Author Jönsson, Alexandra ; Hansson, Elin
Date 2013
Swedish abstract
Denna studies syfte är att belysa hur pedagoger på ett barnsjukhus bedriver den pedagogiska verksamheten. I studien ingår pedagogernas personliga åsikter och beskrivningar av deras verksamhet. Det vi har valt att lyfta fram i deras verksamhet är deras barnsyn, hur de arbetar med barns delaktighet och inflytande samt vilka utmaningar och möjligheter de uppfattar i sin särskilda verksamhet. Vårt material är insamlat genom kvalitativa intervjuer med ett par av de aktiva pedagogerna. Perspektiven vi har utgått från i denna studie är barnperspektiv, barns perspektiv, delaktighet och inflytande samt intersubjektivt perspektiv. Studien är främst riktad till blivande och redan aktiva pedagoger men även till de familjer som har eller är i kontakt med barnsjukhus samt lekterapi och är intresserade av att få en insyn i deras pedagogiska arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Inflytande
Demokrati
Barnperspektiv
Barns perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/16169 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics