”Tror du att min ADHD har försvunnit?”

DSpace Repository

”Tror du att min ADHD har försvunnit?”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Tror du att min ADHD har försvunnit?”
Author Lindahl, Emilie ; Ljung, Camilla
Date 2013
Swedish abstract
I dagens samhälle visar många rapporter på att allt fler elever får diagnosen ADHD, vilket gör att skolan ställs inför problem då lärarna inte anses ha kunskapen om hur de ska bemöta eleverna med ADHD. Med tanke på den bristande kunskapen hos lärarna, vill vi med vår studie ta reda på hur elever med ADHD och deras föräldrar upplever/upplevt bemötandet i skolmiljön. Vi intervjuade fyra elever och fyra föräldrar till tre av eleverna och de berättade öppenhjärtigt om deras upplevelser om bemötandet i skolan. Genom respondenternas berättelser och aktuell litteratur gällande ADHD och skolmiljön blev resultatet utifrån vårt syfte tydligt. Många av eleverna och föräldrarna kände en brist från skolan när det kom till bemötandet utifrån diagnosen. Vi hoppas att lärare kan ta hjälp av vår studie i sitt arbete med elever med ADHD. Slutsatsen är att alla eleverna med ADHD har olika behov som måste tillgodoses. Även om alla har samma dia-gnos så är behoven väldigt individuella.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject ADHD
bemötande
föräldrar
impulsivitet
kompisrelationer
koncentrationssvårigheter
kunskapsutveckling
rutiner
struktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/16170 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics