Händerna på bordet!

DSpace Repository

Händerna på bordet!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Händerna på bordet!
Author Andersson, Helen ; Wiking, Eva
Date 2013
Swedish abstract
Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger ser på måltidens funktion i förskolan, vilka regler som råder och om barnen har något inflytande under måltiderna. Vårt intresse för detta ämne väcktes då vi läst en artikel i Lärarnas Nyheter (2011) om pedagogers roll under måltiderna i förskolan. I artikeln skrivs det att det bedrivs uppfostringspedagogik och vuxen makt i dagens förskolor. Vi valde därför att studera detta vidare och har observerat barn och pedagoger, samt intervjuat pedagoger på en förskola. Resultatet av studien visar att pedagogerna väljer att lägga stort fokus på regler som enbart är gjorda av vuxna, vilket även tidigare forskning påvisat. Vi kan se att barnen inte har inflytande gällande skapandet av reglerna, men däremot upplever vi att barnen har inflytande under måltiderna på andra vis, bland annat genom samtal.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject bordsskick
fostran
inflytande
regler
socialt samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/16177 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics