Film och historia Lärares bruk av film i den svenska grundskolans historieundervisning. Film and history The Use of Film in History Teaching in Swedish Compulsory School Ingrid Bornia

DSpace Repository

Film och historia Lärares bruk av film i den svenska grundskolans historieundervisning. Film and history The Use of Film in History Teaching in Swedish Compulsory School Ingrid Bornia

Details

Files for download
Icon
exarb2013_2pdf
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Film och historia Lärares bruk av film i den svenska grundskolans historieundervisning. Film and history The Use of Film in History Teaching in Swedish Compulsory School Ingrid Bornia
Author Bornia, Ingrid
Date 2013-11-24
Swedish abstract
Sammanfattning I denna uppsats har jag har valt att fokusera på hur film används i den svenska grundskolans obligatoriska historieundervisning i årskurserna 7-9. Tanken är att belysa hur film används som redskap och komplement i undervisningen och på vilket sätt filmen följs upp. Undersökningen har visat att användandet av film kan fungera som komplement i undervisningen, då detta i mångt och mycket kan ge en djupare förståelse och inblick i människors livsvillkor och samhällets förändringar genom historien. Men det är själva uppföljningen och bearbetningen av filmen som är avgörande om historiefilmer ska fungera i undervisningssyfte. Undersökningen utfördes som en halvtstrukturerad kvalitativ intervju. Detta val av förfarande grundar sig i att jag var ute efter så öppna svar som möjligt, vilket gav respondenterna möjlighet att prata mer öppet. Undersökning har visat att användandet av film i historieundervisningen är ett av många redskap som läraren kan använda sig av för att motivera eleverna för ämnet historia. Undersökningens resultat har även visat att eftersom många av dagens grundskoleelever har stora språksvårigheter, kan det bli svårt för läraren när denne ska välja film. Men trots det faktum att många grundskoleelever har språksvårigheter, borde detta inte vara ett hinder när läraren väljer att visa film i historieundervisningen. Anledningen är att tittaren i mångt och mycket faktiskt förstår vad filmen handlar om även om denne inte förstår vad skådespelarna säger. Det är alltså möjligt för eleven att hänga med i filmen och förstå dess huvudsakliga handling även om skådespelarna talar ett annat språk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Film och historia, film och historieundervisning, språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/16183 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics