Uomhuspedagogik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Uomhuspedagogik
Author Javed, Sadaf ; Hassan, Ifrah
Date 2013
English abstract
The purpose of this study is to find out how outdoor education is governed in preschool. This has been done to find out the similarities and differences between indoor and outdoor activities. We have chosen to use a qualitative method where we have interviewed in preschools. The results showed that the outdoor environment is an important part in the lives of children at the preschool. Children have more opportunities to participate in customized and varied activities and their imagination, motor skills, creativity and social interaction increases. Furthermore, children are alert and healthy when outdoors. Outdoor activities have a clear direction from the municipality, which determines how the business will look like. Both outdoor preschool and traditional kindergarten guided by the curriculum, but there are special requirements for outdoor preschool.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ta reda på hur utomhuspedagogiken styrs i förskolan. Detta har vi gjort för att ta reda på skillnader och likheter mellan inomhus– och utomhusverksamhet. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi har intervjuat på förskolorna. Resultatet visade att utomhusmiljön utgör en viktig del i barnens liv på förskolan. Barn har större möjligheter att delta i anpassade och varierande aktiviteter och deras fantasi, motorik, kreativitet och sociala samspel ökar. Dessutom blir barnen piggare och friskare när de vistas utomhus. Utomhusverksamheten har en tydlig styrning från kommunen som bestämmer hur verksamhetens ska se ut. Både utomhusförskolan och den traditionella förskolan styrs av läroplanen, men det förekommer särskilda krav på utomhusförskolan.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject barns lärande
förskolans läroplan
hälsa
kunskap
utomhusmiljö
utomhuspedagogik och utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/16190 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics