Lekens vara eller icke vara- en undersökning om lekens utrymme i förskoleklass

DSpace Repository

Lekens vara eller icke vara- en undersökning om lekens utrymme i förskoleklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekens vara eller icke vara- en undersökning om lekens utrymme i förskoleklass
Author Andersson, Helena ; Anderberg, Charlotte
Date 2013
Swedish abstract
Vi har i vår uppsats undersökt hur förskoleklassens verksamhet kan se ut. I en rapport från Skolverket (2000) framkommer det att förskoleklassen ofta ryms i klassrumsliknande miljöer som kan begränsa utrymmet för lek och rörelse. Detta, i relation till vad som betonas i läroplanen för förskoleklassens verksamhet; lek och lustfyllt lärande, gjorde att vi blev intresserade av att undersöka vilka förutsättningar det finns för lek i förskoleklassens inomhusmiljö, vilken betydelse pedagogen anser att leken har i verksamheten samt vilket syfte de anser att verksamheten har. Vi har med hjälp av kvalitativa intervjuer undersökt hur sju pedagoger i olika förskoleklasser ser på ovanstående och som komplement till intervjuerna gjorde vi observationer i samtliga förskoleklassers inomhusmiljöer. Vårt insamlade datamaterial analyserades med hjälp av vår teoretiska bas; betydelsen av lek för 6-åringen samt inomhusmiljöns betydelse för lek och utveckling. I vårt resultat kunde vi tydligt se att samtliga intervjupersoner tycker att leken har en stor betydelse i verksamheten, dock kunde vi se en variation i hur de ser på begreppet lek, antingen som fri lek eller som lekfullt lärande. Detta i kombination med vilken inomhusmiljö de har att tillgodose sig med låg till grund för en komplex insyn i förskoleklassens verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject 6-åringen
Förskoleklass
lek
inomhusmiljö
skolförberedande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16193 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics