Bildkommunikation som verktyg för språkutveckling för flerspråkiga elever

DSpace Repository

Bildkommunikation som verktyg för språkutveckling för flerspråkiga elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bildkommunikation som verktyg för språkutveckling för flerspråkiga elever
Author Al-Obaidi, Natalia
Date 2013
Swedish abstract
Jag har undersökt bilders påverkan på flerspråkiga elevers språkutveckling. Jag har lagt fokus på elever som precis har kommit till Sverige. Jag har undersökt hur och vilka tekniker bildpedagoger tar till hjälp för att hjälpa nyanlända flerspråkiga elever att kommunicera. Genom att jag har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra bildpedagoger som har olika arbetserfarenheter och har arbetat som pedagoger i flertal år. Förutom de kvalitativa intervjuerna har jag sökt inom relevant teori för just denna studie. Mitt resultat visar att bild i olika former kan användas flitigt på skolorna och att den främjar flerspråkiga elevers språkutveckling. Det finns inga fasta regler, riktlinjer eller metoder för att arbeta med att förbättra flerspråkiga elevers kommunikationsförmåga. Bildpedagogerna försöker pröva sig fram till att anpassa undervisningen till olika situationer och samtidigt lägger de mycket fokus på individen för att komma på specifika sätt som hjälper flerspråkiga eleverna att kommunicera.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Bild
Interaktion
Kommunikation
Kreativitet
Mångkultur
Språkinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16197 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics