De allra yngsta barnens samspel och inflytande i förskolan

DSpace Repository

De allra yngsta barnens samspel och inflytande i förskolan

Details

Files for download
Icon
De allra yngsta ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De allra yngsta barnens samspel och inflytande i förskolan
Author Hellgren, Marie-Louise ; Törndahl, Jessica
Date 2013
Swedish abstract
I detta examensarbete har vi undersökt hur de allra yngsta barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande på förskolan samt hur de samspelar och kommunicerar med varandra och pedagogerna. Studien kopplas till tidigare forskning som är relevant till vårt syfte såsom samspel, kommunikation, inflytande, delaktighet, förskolans vardag och rutiner samt pedagogernas roll. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod, där vi utförde videoobservationer och ostrukturerade observationer. Dessa utfördes både i utemiljö/innemiljö för att få en djupare inblick i de allra yngsta barnens möjligheter till inflytande. Studien utfördes på en förskola som ligger någonstans i Skåne. Slutresultatet visar att barnen samspelar och kommunicerar på många olika sätt framförallt med kroppsspråket samt att barnens möjlighet till inflytande beror mycket på pedagogens förhållningssätt och bemötande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 28
Language swe (iso)
Subject de yngre barnen
samspel
kommunikation
delaktighet
inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16198 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics