Pedagogisk dokumentation i förskolan. En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool, a study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool

DSpace Repository

Pedagogisk dokumentation i förskolan. En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool, a study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk dokumentation i förskolan. En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool, a study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool
Author Projkovska, Annica ; Pettersson, Kerstin
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring pedagogisk dokumentation ute i verksamheten. Vad och varför dokumenterar pedagogerna? Vad ser pedagogerna för möjligheter respektive hinder med pedagogisk dokumentation som verktyg? och även hur barnen involveras i detta arbete. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar. Svaren har sedan analyserats med hjälp av relevant litteratur. Vi fann att pedagogerna i vår undersökning tycker att pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg för att utveckla och synliggöra verksamheten för barnen, föräldrarna, sig själva och andra utomstående.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject delaktighet
integritet
pedagogisk dokumentation
Handle http://hdl.handle.net/2043/16199 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics