Betyg och bedömning för elevers lärande och motivation

DSpace Repository

Betyg och bedömning för elevers lärande och motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betyg och bedömning för elevers lärande och motivation
Author Jensen, Katja ; Jonsson, Anna
Date 2013
Swedish abstract
Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka betygens och bedömningens betydelse för elevers lärande och motivation. Lärarnas och elevernas intervjusvar tolkas och analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt tidigare forskning. Lärares bedömningssätt har stor betydelse för elevers utveckling och i studien läggs stor vikt vid formativ bedömning vilket har visat sig främja elever i deras lärande. Elevernas tankar kring betyg och bedömning grundas i lärarens undervisnings- samt bedömningssätt, detta har för oss medfört ökad förståelse för vikten av utbildade lärare inom området.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betyg
Bedömning
Motivation
Lärande
Självförtroende
Självkänsla
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/16205 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics