Skriftliga omdömen - genväg eller senväg till goda resultat?

DSpace Repository

Skriftliga omdömen - genväg eller senväg till goda resultat?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Skriftliga omdömen - genväg eller senväg till goda resultat?
Author Carlsson, Helena
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan kvalitet på skriftliga omdömen och elevers resultat på nationella prov och därigenom även belysa effekter av lärares undervisningskompetens. Bakgrunden ges i form av en kort överblick över vad forskning säger om bedömning och effekter på lärande. Därefter beskriver jag några statliga insatser och utvärderingar samt presenterar tre dokumentstudier som beskriver hur lärare skriver omdömen. Jag redogör också för min teoretiska utgångspunkt, som är det sociokulturella perspektivet, och beskriver hur dokumentanalysen genomfördes samt förtydligar vilka kriterier på god kvalitet i omdömen jag använt mig av och hur relationen mellan dessa kriterier och resultaten från nationella prov undersöktes. Resultaten i min studie visar att skillnader i kvalitet på de skriftliga omdömena korrelerar med elevers resultat på nationella prov. Om läraren har förstått och tillämpar beskrivningar av god kvalitet om vad eleven kan och behöver utveckla vidare så har det ett positivt samband med resultaten på nationella prov. Här råder ett signifikant samband. Det föreligger dock behov av en bredare forskning. Genom en större undersökningsgrupp skulle möjligheterna öka att se vilka kvalitetsaspekter som korrelerar med resultat på nationella prov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 55
Language swe (iso)
Subject elev
feedback
framgångsrik
korrelation
lärande
omdöme
prov
skola
undervisningskompetens
bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16208 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics