Elevers och lärares förhållningssätt till matematikläxor, i årskurs tre och fyra

DSpace Repository

Elevers och lärares förhållningssätt till matematikläxor, i årskurs tre och fyra

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers och lärares förhållningssätt till matematikläxor, i årskurs tre och fyra
Author Nantin, Matilda ; Khouani, Maja
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Vårt syfte med arbetet är att titta närmre på elevers förhållningssätt till arbetet med matematikläxor och deras motivation till att vilja lära sig matematik. Vi anser att elever bör ha en positiv attityd till matematik för att gynna lärandet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i samband med interaktion och kommunikation. Läraren har en viktig roll i skolan och har stor betydelse för eleverna. Alla elever har inte samma förutsättningar utanför skolan. Vi har intervjuat elever i årskurs 3 och 4 för att få inblick i hur de tänker kring matematikläxor. Vid intervjuer med elever och lärare har semistrukturerade intervjuer använts. Resultatet av vår undersökning visar att eleverna är positiva till matematiken i skolan. Vidare kan vi även se att eleverna har skiftande uppfattningar om matematikläxor men att de tycker att de tar upp för mycket av deras tid när de hellre vill göra annat. Elevernas miljö ser olika ut när de arbetar med matematikläxan och de har därför olika förutsättningar att göra den. I vårt resultat av undersökningen kan vi inte se någon tydlig koppling mellan elevers förhållningssätt till arbetet med matematikläxor och deras motivation till matematikarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject elever årskurs tre och fyra
intervjuer
lärare
matematik
matematikläxor
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/16217 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics