Hur har undervisningen påverkats av läroplansbytet till Lgr 11? - Några matematiklärares erfarenheter

DSpace Repository

Hur har undervisningen påverkats av läroplansbytet till Lgr 11? - Några matematiklärares erfarenheter

Details

Files for download
Icon
Hur har undervisningen ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur har undervisningen påverkats av läroplansbytet till Lgr 11? - Några matematiklärares erfarenheter
Author Nyström-Christén, Jesper ; Zabbar, Shamir
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur några matematiklärare har påverkats av läroplansbytet mellan Lpo 94 och Lgr 11. Hur har deras profession påverkats av detta byte samt deras attityder till läroplaner rent allmänt? Genom observationer och kvalitativa intervjuer har vi undersökt hur fyra matematiklärare på två olika skolor har påverkats. Detta har sedan analyserats med hjälp av skillnader i läro- och kursplaner samt en begreppsapparat som vi tagit fram genom relevant litteratur, främst Göran Lindes läroplansteori. Vårt resultat visar att läroplanen till viss del inverkar på lärarnas val av metoder och bedömning men man önskar fortfarande en tydligare konkretisering av lärarnas uppdrag och vad undervisningen ska innehålla. Lärarna fortsätter även till stor del att bedriva deras undervisning i samma spår som tidigare. För att förändra detta bör varje lärare ges tid till att tolka och analysera läroplanen mer djupgående för att den ska ha en större inverkan på deras profession.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject läroplan
läroplansreform
läroplansteori
Lgr 11
matematik
undervisningspraxis
arbetsmetod
arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/16219 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics