Gruppindelningens och grupparbetets betydelse för attityder och känslor för ämnet matematik

DSpace Repository

Gruppindelningens och grupparbetets betydelse för attityder och känslor för ämnet matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gruppindelningens och grupparbetets betydelse för attityder och känslor för ämnet matematik
Author Heikenberg, Dan
Date 2013
Swedish abstract
Skolverket försöker att positivt påverka elevers lärande i ämnet matematik. Ett sätt att åstadkomma detta kan vara genom grupparbete. Kvalitativa intervjuer med tolv ämneslärarstudenter i matematik har i detta arbetet utförts i syfte att undersöka betydelsen av gruppindelningsprocessen, gruppsammansättningen och grupparbetet för känslor och attityd till ämnet matematik. Intervjuerna har visat att studenterna upplevt både positiva och negativa känslor i samband med gruppindelningsprocesser, gruppsammansättningar och grupparbete. Ett större antal av studenterna har en positiv attityd till ämnet matematik nu på högskolan, än antalet studenter som hade en positiv attityd till ämnet matematik när de gick i gymnasiet. Intervjuerna visade även att majoriteten av informanterna aldrig upplevt grupparbete i matematik på gymnasiet. Resultatet ställs sedan i diskussionen mot tidigare forskning till attityd och lärande, och en slutsats är att grupparbete kan vara ett sätt att positivt påverka elevers lärande i ämnet matematik, men att vidare forskning först är önskvärt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject gruppindelning
gruppsammansättning
grupparbete
attityd
affektivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16221 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics