När den offentliga sektorn inte räcker till : nya arbetsformer i integrationsarbetet

DSpace Repository

När den offentliga sektorn inte räcker till : nya arbetsformer i integrationsarbetet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title När den offentliga sektorn inte räcker till : nya arbetsformer i integrationsarbetet
Author Pérez, Enrique
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med den här boken är att diskutera den offentliga sektorns roll i integrationsarbetet i det mångkulturella samhället utifrån två innovativa insatser i Malmö stad: Sevedssatsningen och en brobyggarverksamhet. De insatserna utgick ifrån att förändra strukturen inifrån och mobilsera resurser i samhället bland olika grupper av medborgare. resultaten visar att båda två mål är svårt att uppnå. Orsaken är både en vis tröghet och oförmågan att både förändra strukturerna och erbetsformer.
Publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Series/Issue FoU-rapport;2013:2
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-486-0
978-91-7104-487-7
Language swe (iso)
Subject integration
förändringsarbete
underifrånperspektivet
samhällsarbete
brobyggarverksamhet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16225 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics