European Somali children dumped? : On families, parents, and children in a transnational context

DSpace Repository

European Somali children dumped? : On families, parents, and children in a transnational context

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title European Somali children dumped? : On families, parents, and children in a transnational context
Author Johnsdotter, Sara
Date 2015
English abstract
Transnational familyhood is a challenge to western societies, whose implementation of legislation generally works with the assumption that families are nuclear and situated within a nation state. In the present case study Somali transnational family organisation is juxtaposed to the western nuclear family model to illustrate basic differences between the models. The mobility of children in the Somali family system is discussed in relation to child protection in European societies. Cultural variation in family organisation needs to be further discussed in societies that claim to be multicultural. The nature of child protection interventions by social workers will depend on whether society declares universalist or cultural-relativist values as more important.
Swedish abstract
Transnationella familjer utmanar västerländska samhällen, eftersom dessa länder tillämpar en lagstiftning som utgår ifrån antagandet att familjer är kärnfamiljer som vistas inom gränserna för en nationalstat. I artikeln jämförs den transnationella somaliska familjeformen med den västerländska kärnfamiljsmodellen för att påvisa de grundläggande skillnaderna mellan modellerna. Hur barn är mobila i den somaliska familjemodellen diskuteras i relation till socialtjänstinsatser i Europa. Kulturell variation i hur familjer organiseras behöver diskuteras mer i samhällen som säger sig vara mångkulturella. Interventioner för barns bästa kommer i slutändan att präglas av huruvida samhällen anser att universalistiska eller kulturrelativistiska värden ska väga tyngst.
DOI https://doi.org/10.1080/13691457.2013.844682 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Routledge
Host/Issue European Journal of Social Work;1
Volume 18
ISSN 1369-1457
Pages 16
Page 81-96
Language eng (iso)
Subject Child welfare
Somalis
family relationships
migration
immigration
transnationalism
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16228 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics