Religion och politik - Hur den konservativa högern påverkar undervisningen inom amerikansk skolundervisning

DSpace Repository

Religion och politik - Hur den konservativa högern påverkar undervisningen inom amerikansk skolundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Religion och politik - Hur den konservativa högern påverkar undervisningen inom amerikansk skolundervisning
Author Marcias Sivberg, Filippa ; Marcias Sivberg, Filippa
Date 2013
Swedish abstract
Syftet för uppsatsen var att undersöka förhållandet mellan religion och politik i det amerikanska samhället med fokus på hur kristendomen påverkar skolundervisningen. Fokus har lagts på områdena: sexualundervisning, homosexualitet, abort och skapelselära kontra utvecklingsteori. Metodologiskt har studien genomförts med analys av aktuell och relevant litteratur och av två religionssociologiska surveyer. I mitt resultat har jag hittat betydande skillnader i hur sexualundervisningen genomförs, de största skillnaderna var mellan sydstaterna i bibelbältet och de nordöstra delstaterna. Betoningen låg på sexuell avhållsamhet före äktenskapet. Fler amerikaner är idag positiva till abort än tidigare men en stor del av befolkningen är fortfarande osäker. Attityder till homosexualitet har förändrats i positiv riktning mot ett ökat accepterande. Förändringarna i riktning mot ett accepterande är främst beroende av synen på homosexualitetens ursprung. Skolan tar inte upp frågan i undervisningen utan är mer inriktad på att förhindra diskriminering. Den kristna högern har förlorat kampen om en normativ kristen undervisning. Den ska vara neutral i den offentliga skolan. Amerikaner har fortfarande i sin privata religiösa tro en betydande förankring i skapelsetron. I bibelbältet görs försök att balansera de båda uppfattningarna. I en jämförelse av undervisningen mellan USA och Sverige finns betydande skillnader. Utvecklingsteorin och en helomfattande sexualundervisning har en starkare ställning i Sverige.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Amerikanska offentliga skolan
Homosexualitet
Abort
Sexualundervisning
Skapelselära
Utvecklingslära
Styrdokument
Religionsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16230 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics