Att synliggöra det osynliga - dokumentation i förskolan

DSpace Repository

Att synliggöra det osynliga - dokumentation i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att synliggöra det osynliga - dokumentation i förskolan
Author Czernyson, Åsa ; Mårtensson, Maria
Date 2013
English abstract
Summary / abstract Our purpose in this study was to problematize the documentation work in preschools and show what dilemmas educators can end up in. Questions we evaluated were: How are boys and girls in the documentations from a gender perspective ? How can children's identity formation is influenced by the documentations? Who is the documentation for and how is it used? To get answers to our questions, we collected documentation as educators in preschool has done. We also conducted interviews with the educators who made documentations to gain a deeper understanding of documentations. In the documentations we looked for what situations the children are documented in, educators vocabulary and way of describing child and situation. What we could see in the documentation were the differences in teachers' way of documenting boys and girls. The differences we found was that the educators describe boys, and girls' feelings, experiences and actions with different wording. There are also differences in what teachers chose to focus on when they did the documentations. We also discuss documentations impact on children's identity formation in late work. Keywords: documentation , gender, identity , educators
Swedish abstract
Sammanfattning/abstract Vårt syfte med denna studie var att problematisera dokumentationsarbetet i förskolan och visa vilka dilemman pedagogerna kan hamna i. Frågeställningar vi utgick ifrån var: Hur beskrivs pojkar, respektive flickor i dokumentationerna ur ett genusperspektiv? Hur kan barns identitetsskapande påverkas av dokumentationerna? Vem är dokumentationen till för och hur används den? För att få svar på våra frågor samlade vi in dokumentationer som pedagoger i förskolan har gjort. Vi gjorde även intervjuer med pedagogerna som gjort dokumentationerna för att få en djupare förståelse av dokumentationerna. I dokumentationerna tittade vi efter vilka situationer barnen är dokumenterade i, pedagogernas ordval och sätt att beskriva barn och situation. Det vi kunde se i dokumentationerna var att det finns skillnader i pedagogers sätt att dokumentera pojkar, respektive flickor. Skillnaderna vi fann var att pedagogerna beskriver pojkars, respektive flickors känslor, upplevelser och handlingar med olika ordval. Det finns även skillnader i vad pedagogerna valde att fokusera på när de gjorde dokumentationerna. Vi för även en diskussion om dokumentationers betydelse för barns identitetsskapande i slutet av arbetet. Nyckelord: dokumentation, genus, identitet, pedagoger
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Dokumentation
Genus
Identitet
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/16233 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics