Draken har gömt sig! -En kvalitativ studie om pedagogers möte med barns bildskapande.

DSpace Repository

Draken har gömt sig! -En kvalitativ studie om pedagogers möte med barns bildskapande.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mijic, Sanja
dc.date.accessioned 2013-12-09T13:18:41Z
dc.date.available 2013-12-09T13:18:41Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16239
dc.description Det övergripande syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger på en förskola arbetar med barns kommunikation i bildskapande aktiviteter. Utifrån syftet har jag valt att undersöka fyra aspekter. Jag har undersökt hur pedagogers och barns möte ser ut. Vidare har jag försökt ta reda på vilka intentioner pedagoger har med bildskapande aktiviteter. Jag har också tittat på miljöaspekter där jag bland annat genomfört en miljöbeskrivning av förskolan, för att läsarna lättare ska bilda sig en helhet kring förskolan. För att lättare förstå vad barn vill förmedla med sina bilder har jag undersökt detta genom att göra en bildanalys. För att besvara syftet samt frågeställningarna har jag genomfört kvalitativa observationer samt intervjuer. Dessa har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning samt teoretiska perspektiv. Studien visar att pedagoger har olika intentioner med sina bildskapande aktiviteter. Pedagogen har en viktig roll i mötet med barnen genom att vägleda dem samt stimulera de i deras bildskapande och ha ett medvetet reflekterande förhållningssätt. Bildanalysen visar att barn vill kommunicera ett budskap till omgivningen genom de bilder som de skapar. Studien belyser även att miljön har en påverkan på barns möjligheter till att utforska sitt skapande. en_US
dc.format.extent 59 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject bildskapande sv_SE
dc.subject bild sv_SE
dc.subject kommunikation sv_SE
dc.subject relationer sv_SE
dc.title Draken har gömt sig! -En kvalitativ studie om pedagogers möte med barns bildskapande. en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics