Elever med annat modersmål än svenska och engelska

DSpace Repository

Elever med annat modersmål än svenska och engelska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever med annat modersmål än svenska och engelska
Author Mourad, Alia-Maria
Date 2005
English abstract
It is a research about how pupils with a mother tongue other then Swedish work with and understand the English education.
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om några elever med utländsk bakgrund och deras attityder till det engelska språket. Jag intervjuade sex elever och fann att två av sex elever läser texter på engelska på fritiden. Enbart en av sex elever studerar ett annat språk än svenska, engelska och modersmålet i skolan. De sex intervjuade tyckte att skolundervisningen i engelska borde innehålla mer konversation, grammatik och översättning. Jag intervjuade också två lärare för att få reda på hur de ser på engelskundervisning på en mångkulturell skola. Lärarna tyckte att de flesta eleverna har en mycket positiv inställning till att lära sig engelska. Däremot är det en försvårande omständighet att de flesta eleverna inte kan få hjälp med det engelska språket i hemmet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject engelska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1624 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics