”Det är värt risken” Unga inom Sis och sexuell hälsa

DSpace Repository

”Det är värt risken” Unga inom Sis och sexuell hälsa

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title ”Det är värt risken” Unga inom Sis och sexuell hälsa
Author Löfgren-Mårtenson, Lotta ; Lindroth, Malin ; Månsson, Sven-Axel
Date 2013
Swedish abstract
Rapporten presenterar en intervjustudie om sexuell hälsa bland unga, som har genomförts på två av SiS särskilda ungdomshem. Studien baseras på 20 intervjuer med nio flickor och elva pojkar i åldrarna 15–20 år. Ett särskilt fokus läggs på ungdomarnas egna erfarenheter, attityder och kunskaper. Ungdomarna beskriver sexualiteten främst som en möjlighet att få något positivt, såsom närhet, njutning och bekräftelse, medan risken att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar, sexuella övergrepp eller oönskade graviditeter tonas ner. Ungdomarna tycks navigera i det sexuella landskapet med hjälp av olika strategier: bagatellisering av sexuella risker, bedömningar av sexuella risksituationer baserat på partnerns utseende och rykte, känslomässigt distanserande, senareläggande av tidpunkten för den sexuella debuten då denna varit ett övergrepp samt kompensatoriska handlingar. Kanske är det just trygghetslängtan och bilden av kompensatoriska strategier i avsikt att söka sig till närhet och intimitet, som är den viktigaste pusselbiten i förståelsen av de ungas utsagor om sexuellt agerande. ISBN 978-91-87053-20-7 ”Det är värt risken” Unga inom SiS och sexuell hälsa Lotta
Link http://www.stat-inst.se/publikationer/institutions... (external link to publication)
Publisher Statens institutionsstyrelse (SiS)
Series/Issue Institutionsråd i fokus;6
ISBN 978-91-87053-20-7
Pages 39
Page 2-40
Language swe (iso)
Subject sexuell hälsa
sexuellt risktagande
tvångsomhändertagna unga
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16242 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics