Maten är serverad - En studie om pedagogers förhållningssätt och arbete med barns delaktighet och inflytande vid matsituationer

DSpace Repository

Maten är serverad - En studie om pedagogers förhållningssätt och arbete med barns delaktighet och inflytande vid matsituationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Maten är serverad - En studie om pedagogers förhållningssätt och arbete med barns delaktighet och inflytande vid matsituationer
Author Edgren, Maja ; Kjellberg, Jenny
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på fyra olika förskolor ser på och arbetar med barns delaktighet och inflytande vid matsituationer. Följande frågeställningar används för att undersöka syftet; Hur ser pedagogerna på begreppen delaktighet och inflytande? Kan barns språk, enligt pedagogerna, påverka hur stort inflytande och delaktighet barnen får? Hur ser pedagogerna på matsituationerna och vikten av barns delaktighet och inflytande? Tidigare forskning visar att barns möjlighet till delaktighet och inflytande kan bestå av flera faktorer som till exempel vuxnas förhållningssätt. Detta i kombination med olika perspektiv som exempelvis barns egna perspektiv. Genomförandet av studien har gjorts på fyra olika förskolor, där pedagogerna har varit i fokus. Som metod har observationer, både med och utan digitalkamera, och intervjuer använts. Det insamlade materialet transkriberades och analyserades sedan tillsammans. Pedagogerna nämner ord som lyssnad på, åsikter, bestämma, påverka och demokrati när de uttalar sig om delaktighet och inflytande. Resultatet i studien visar att pedagogernas förhållningssätt kan påverka barns möjligheter till delaktighet och inflytande vid matsituationerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Barnperspektiv
Barns perspektiv
Delaktighet
Förhållningssätt
Inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16243 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics