Låt arkiven berätta!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Låt arkiven berätta!
Author Gunnarsson, Mikaela ; Johnson Johnen, Jenny
Date 2013
Swedish abstract
Denna uppsats har utformningen av ett utvecklingsarbete och presenterar en lektionsplanering för ett mindre tema som berör andra världskriget och Förintelsen. Planeringen är avsedd för elever i årskurs nio och behandlar de flyktingströmmar som nazisternas förtryck och folkfördrivningar skapade under andra världskriget. Syftet med vårt utvecklingsarbete är att eleverna, med hjälp av arkivmaterial, ska få möta verkliga människors berättelser, vilket betonas i kursplanerna i form av historiska berättelser. Vi anser att genom att arbeta med arkivmaterial förmedlas historisk kunskap samtidigt som olika förmågor hos eleverna utvecklas, vilka ligger till grund för att ett historiemedvetande ska kunna utvecklas. Utifrån det insamlade arkivmaterialet har vi tagit fram olika arbetsmetoder och dessa utgår från en teoretisk diskussion om hur elevers historiemedvetande kan utvecklas. Vi drar slutsatsen att vår planering kan komma att fungera som en del i att utveckla elevers historiemedvetande. Arbetet kan användas i sin helhet eller mindre delar, men även inom andra teman.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 73
Language swe (iso)
Subject andra världskriget
arkiv
arkivmaterial
flyktingmottagande
flyktingpolitik
Förintelsen
historiemedvetande
historiska berättelser
källmaterial
lektionsplanering
människors levnadsvillkor
utvecklingsarbete
muntlig historia
Handle http://hdl.handle.net/2043/16246 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics