Bedömning i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Bedömning i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömning i grundskolans tidigare år
Author Sjöberg, Caroline ; Gustavsson, Catarina
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att ta reda på hur lärarna i vår undersökning arbetar med bedömning och den bedömningsmatris som används på skolan i fråga (se bilaga 3). Skolan där undersökningen tagit plats ligger i Skåne och bedriver undervisning i årskurserna F-5. Vi har gjort fem intervjuer med lärare som arbetar på skolan, och en intervju med den biträdande rektorn som är huvudansvarig för utformningen av bedömningsmatrisen. Den litteratur vi använt oss av har till största del varit koncentrerad kring olika former av bedömning. De som varit deltagande vid intervjutillfällena och det kvalitativa metodvalet har grundats på hur vi ansåg att vi skulle få en god insikt inom ämnet bedömning. Resultatet visar att de flesta av pedagogerna föredrar den formativa bedömningen, men några anser att det behövs mer resurser för att få till en givande formativ miljö för eleverna. När det gäller bedömningsmatrisen, så blev vår uppfattning att en del ansåg det vara ett tidskrävande arbete och att den hade otydligt utformade kunskapsmål.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 62
Language swe (iso)
Subject Bedömning
bedömningsmatris
formativ bedömning
summativ bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16252 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics