Vem är jag i läraryrket? – Om KME-pedagogens yrkesidentitet

DSpace Repository

Vem är jag i läraryrket? – Om KME-pedagogens yrkesidentitet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Malmén, Moa
dc.contributor.author Rudin, Ida
dc.date.accessioned 2013-12-10T12:20:40Z
dc.date.available 2013-12-10T12:20:40Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16253
dc.description Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om KME-pedagogens yrkesidentitet. Vi ville undersöka om nedläggningen av utbildningen har någon betydelse för KME-pedagogens yrkesidentitet och i så fall hur. Följande frågeställningar undersöks: Hur ser en KME-pedagog på sin yrkesidentitet? Har införandet av lärarlegitimationen påverkat verksamma KME-pedagogers yrkesidentitet? Uppsatsen bygger på intervjuer med fem tidigare KME-studenter på Malmö Högskola samt en intervju med Göran Levin, tidigare utbildningschef på Malmö Högskola. Samtliga intervjuer är av kvalitativ art. Eftersom uppsatsen är kvalitativ och undersökningen avgränsad till att omfatta enbart fem tidigare KME-studenter kan inga generella slutsatser dras. Resultatet av den insamlade empirin analyseras och diskuteras utifrån teorier om identitet, yrkesidentitet och läraridentitet samt diskutera om lärares yrkesidentitet kan påverkas i samband med införandet av lärarlegitimationen. Vårt resultat visar att KME-pedagogernas yrkesidentitet är föränderlig, det är en ständigt pågående process som formas av mötet med elever, erfarenheter, arbetsplats, arbetskamrater och chefer. I vår uppsats framkommer det även att införandet av lärarlegitimationen påverkar KME-pedagogernas arbetssituation men inte deras yrkesidentitet. I den avslutande diskussionen förs ett resonemang om det överlag är så att KME-pedagoger söker andra vägar att gå inom yrket för att det är svårt att integrera KME-pedagogiken med skolämnena? en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Estetik sv_SE
dc.subject Identitet sv_SE
dc.subject KME sv_SE
dc.subject KME-pedagog sv_SE
dc.subject Lärarlegitimation sv_SE
dc.subject Yrkesidentitet sv_SE
dc.subject Yrkesroll sv_SE
dc.title Vem är jag i läraryrket? – Om KME-pedagogens yrkesidentitet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics