Storskaliga studier : kunskapsmätningar som paradox och möjlighet

DSpace Repository

Storskaliga studier : kunskapsmätningar som paradox och möjlighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Storskaliga studier : kunskapsmätningar som paradox och möjlighet
Author Jakobsson, Anders
Date 2013
Swedish abstract
Ett övergripande fokus i detta temanummer är att analysera, granska och diskutera de storskaliga studierna och deras påverkan på utbildningssystemen i Sverige och internationellt. I flera av artiklarna argumenterar författarna för att resultaten från PISA och TIMSS såväl som de nationella proven tenderar att få ett allt större inflytande på utbildningspolitik och undervisning i Sverige och i övriga världen under 2000-talet. Ett sådant exempel är de senaste årens tillkomst av ett antal skolreformer, såsom nya läroplaner, betygsystem, skollag och en ny (-gammal) lärarutbildning. Vid en granskning av de politiska dokumenten bakom besluten är det möjligt att upptäcka att man vid upprepade tillfällen använder resultatbeskrivningar från de storskaliga studierna som argument för att genomföra reformerna (se t.ex. SOU 2008:109). Detta trots att det är högst tveksamt om man kan dra denna typ av långtgående slutsatser utifrån resultaten från PISA och TIMSS.
Link http://www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/milj... (external link to publication)
Publisher Örebro universitet
Host/Issue Utbildning & Demokrati;3
Volume 22
ISSN 1102-6472
Language swe (iso)
Subject kunskapsmätningar
PISA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16254 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics