Storskaliga studier : kunskapsmätningar som paradox och möjlighet

DSpace Repository

Storskaliga studier : kunskapsmätningar som paradox och möjlighet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jakobsson, Anders
dc.date.accessioned 2013-12-10T13:33:21Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.issn 1102-6472 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16254
dc.description Ett övergripande fokus i detta temanummer är att analysera, granska och diskutera de storskaliga studierna och deras påverkan på utbildningssystemen i Sverige och internationellt. I flera av artiklarna argumenterar författarna för att resultaten från PISA och TIMSS såväl som de nationella proven tenderar att få ett allt större inflytande på utbildningspolitik och undervisning i Sverige och i övriga världen under 2000-talet. Ett sådant exempel är de senaste årens tillkomst av ett antal skolreformer, såsom nya läroplaner, betygsystem, skollag och en ny (-gammal) lärarutbildning. Vid en granskning av de politiska dokumenten bakom besluten är det möjligt att upptäcka att man vid upprepade tillfällen använder resultatbeskrivningar från de storskaliga studierna som argument för att genomföra reformerna (se t.ex. SOU 2008:109). Detta trots att det är högst tveksamt om man kan dra denna typ av långtgående slutsatser utifrån resultaten från PISA och TIMSS. en_US
dc.format.extent 8
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Örebro universitet en_US
dc.subject kunskapsmätningar en_US
dc.subject PISA en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Storskaliga studier : kunskapsmätningar som paradox och möjlighet en_US
dc.type Article, peer reviewed scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society
dc.contributor.department Malmö University. Natural Science, Mathematics and Society (NMS)
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.identifier.url http://www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/HS/Utbildning-och-Demokrati/Utbildning--Demokrati/ en_US
dc.relation.ispartofpublication Utbildning & Demokrati;3
dc.relation.ispartofpublicationvolume 22 en_US
dc.format.ePage 12
dc.format.sPage 5
mahlocal.rights.oaType gold
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics