När Ninni Skogstroll kom till förskolan-hur en pedagogisk aktivitet förbereds, genomförs och upplevs av barnen

DSpace Repository

När Ninni Skogstroll kom till förskolan-hur en pedagogisk aktivitet förbereds, genomförs och upplevs av barnen

Details

Files for download
Icon
När Ninni Skogstroll ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När Ninni Skogstroll kom till förskolan-hur en pedagogisk aktivitet förbereds, genomförs och upplevs av barnen
Author Taseva, Julijana
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka en planerad aktivitet på en 5-årsavdelning utifrån pedagogens intentioner med det som planeras samt att ta reda på vad barnen som deltar i aktiviteten anser att de lärt sig. Studien bygger på den planerade pedagogiska verksamheten, vad som planeras och hur det uppfattas av barnen. Genom intervjuer och en observation har jag försökt att få syn på och ta del av barnens tankar kring deras lärande. Arbetet på förskolan görs enligt pedagogerna utifrån barnens intresse och läroplanen för förskola. Resultatet visar att den planerade pedagogiska verksamheten är förutbestämd i förhållande till vad barnen ska lära. Genom att använda sig av en saga menar pedagogerna att de får bland annat in matematik, språk, teknik och normer och värden. Pedagogerna betonar inte inför barnen vad det är barnen ska lära sig utifrån den planerade aktiviteten. Barnen på förskola som deltar i studien ser inte på sitt lärande som pedagogerna gör. De ser på sitt lärande utifrån vad de kan, gör och vet. Pedagogerna menar att de ser barnen som kompetenta och att barnen är delaktiga och har inflytande i förskolans verksamhet. Hur de didaktiska frågorna används av pedagogerna framkommer inte så tydligt då de säger att de har dem i bakhuvudet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
didaktik
inflytande och lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16258 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics