Fetma och övervikt bland barn

DSpace Repository

Fetma och övervikt bland barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fetma och övervikt bland barn
Author Mededovic, Sanela ; Rozic, Stela
Date 2005
English abstract
Childhood obesity is a serious public health problem strongly associated with adulthood obesity and related to adverse health consequences. The aim of our paper is to acquire deeper knowledge concerning obesity and overweight among the children. The aim is also to point out what knowledge about lifestyles related factors the nurse needs to know in order to prevent overweight and obesity among children and prevent that the overweight children become even more overweight. We examined eleven scientific articles. The results demonstrate that the nurse need knowledge concerning physical activity, food and regular meals, wholesome parents support are the most important lifestyle related factors which the nurse needs the knowledge about to prevent overweight and obesity among the children. The categories in nursing care actions are: teaching patients, support, motivation and empathy.
Swedish abstract
Övervikt bland barn är ett utbrett folkhälsoproblem och att vara överviktig som barn är relaterat till övervikt också i vuxen ålder men även till följdsjukdomar. Syfte med denna litteratur studie var att erhålla kunskap om vad sjuksköterskor behöver kunna för att förebygga och minska fetma och övervikt hos barn. Granskning av elva vetenskapliga artiklar visade att sjuksköterskor bör ha kännedom av livsstils faktorerna som fysisk aktivitet, mat konsumtion och föräldrar rollen. Åtgärder så som patient undervisning, stödsamtal, motivation och empati torde vara omvårdnads åtgärdes som kan underlätta preventiv sjuksköterske arbete.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject children
overweight
physicial activity
preventive measures
teaching patient
Handle http://hdl.handle.net/2043/1626 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics