Jag kan! En studie kring sambandet mellan motorik, självkänsla och inlärning

DSpace Repository

Jag kan! En studie kring sambandet mellan motorik, självkänsla och inlärning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag kan! En studie kring sambandet mellan motorik, självkänsla och inlärning
Author Larsson, Ulrika ; Rosenqvist Öström, Nathalie
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka eventuella samband mellan motorik, självkänsla och inlärning. Då ett positivt samband mellan motorik och inlärning påvisats i forskning, har vi intresserat oss för självkänsla som en mellanliggande dimension. Vi har genomfört en litteraturstudie där befintlig forskning analyserats ur ett helhetsperspektiv med hjälp av KASAM (Känsla Av SAMmanhang) som teoretisk tolkningsram. Som kompletterande undersökningsdata har vi använt ett intervjumaterial. Vårt resultat visar att mycket talar för att nämnda samband existerar, och att självkänsla är en viktig del i det helhetsperspektiv vi försöker framhålla på fysiska och mentala grunder för lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject motorik
självkänsla
inlärning
motivation
KASAM
Handle http://hdl.handle.net/2043/16260 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics