Eurocentrering i läromedel, Eurocentering in schoolbooks

DSpace Repository

Eurocentrering i läromedel, Eurocentering in schoolbooks

Details

Files for download
Icon
pdf
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Eurocentrering i läromedel, Eurocentering in schoolbooks
Author Lundgren, Carl Johan
Date 2013
English abstract
A discourse analysis of two of the most frequently used history books on the Swedish upper secondary school "Epos" and "All-time history A". These are read using a discourse analysis developed by Lennart Hellspong. "Methods for using textual analysis". To see if there are traces of Eurocentrism and if they are corresponding to the Lpf11s syllabus for the subject of history. The result shows that the two books are all too inclined to Europe's advantage, and that they alone do not meet the syllabus.
Swedish abstract
En diskursanalys på två av de mest frekvent använda historieböckerna på den svenska gymnasieskolan "Epos" och "Alla tiders historia A". Dessa läses med hjälp av en diskursanlys framtagen av Lennart Hellspong "Metoder för brukstextanalys". För att se om där finns spår av eurocentrism och om de motsvarar Lpf11s kursplan för ämnet historia. Resultatet visar på att de båda böckerna är allt för vinklade till Europas fördel och att de på egenhand inte motsvarar kursplanen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Lpf11
eurocentrism
analysis of historybooks
history
school
immigrant students
discourse analysis
Diskurs analys
invandrarelev
historia
gymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16266 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics