En empirisk undersökning om hur barn lär sig läsa

DSpace Repository

En empirisk undersökning om hur barn lär sig läsa

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Erblina, Misirli
dc.contributor.author Agona, Neziri
dc.date.accessioned 2013-12-12T14:28:18Z
dc.date.available 2013-12-12T14:28:18Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16269
dc.description Abstract I vår studie har vi valt att undersöka hur barn lär sig läsa ur ett pedagogiskt synsätt där vi har fokus på två metoder LTG (läsning på talets grund) och Wittingmetoden samt hur dessa två metoder förhåller sig till varandra. Vi ska även använda bedömningsmaterialet LUS som hjälpmedel på hur den kan integreras in i metoderna och elevernas utveckling inom läs- och skrivinlärning. I vårt examensarbete har vi använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden där fokus har legat på litteraturstudie. I slutet av vårt examensarbete kommer vi fram till, utifrån litteraturstudien att LTG metoden är den metod där eleverna utvecklar läsförståelsen gemensamt med andra elever mest effektivt för varje elevs. Alla lärare strävar efter att hjälpa elever utveckla och underlätta läsutvecklingen med hjälp av kamrater, hjälpmedel för att eleven ska kunna utvecklas så bra så möjligt inom sin egen läsutveckling. en_US
dc.format.extent 31 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject läsutveckling en_US
dc.subject skrivinlärning en_US
dc.subject läsinlärning en_US
dc.subject läsinlärningsmetod en_US
dc.subject avkodning en_US
dc.title En empirisk undersökning om hur barn lär sig läsa en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics