Implementering av historia som kärnämne i gymnasiet

DSpace Repository

Implementering av historia som kärnämne i gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Implementering av historia som kärnämne i gymnasiet
Author Wallace, John-Erik
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Historia blev ett kärnämne på gymnasiet 2011, vilket innebär att ämnet nu är obligatoriskt även på yrkesprogrammen. Syftet med föreliggande arbete har varit att kartlägga och analysera hittills gjorda erfarenheter av implementeringen av historia som kärnämne. Kartläggningen genomfördes vårterminen 2011 genom att fyra lärare som undervisar på den nya kärnämneskursen Historia 1a1 intervjuades. Det framkom att lärarna såg det som positivt att historia blivit ett kärnämne. Samtidigt menade de att Historia 1a1 har för få undervisningstimmar, vilket ansågs medföra svårigheter att ge eleverna förståelse för den historiska utvecklingen. Analysen visade att de fyra intervjuade lärarna hade liknande erfarenheter beträffande undervisningen, nämligen att det är extra viktigt att undervisningsmetoderna varieras för att bibehålla intresset hos den nya elevgruppen. Lärarna upplevde också att den bristande läsförståelsen hos flera av elevernas var en utmaning, och hade förhoppningar om att läroböckernas ljudboksversioner skulle kunna bidra till att minska problemet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 92
Language swe (iso)
Subject GY 2011
Historia 1a1
Historiedidaktik
Kärnämne
Yrkesprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/16274 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics