Vad påverkar compliance vid ortodontisk behandling med avtagbar apparatur och hur kan den förbättras? - en litteraturöversikt

DSpace Repository

Vad påverkar compliance vid ortodontisk behandling med avtagbar apparatur och hur kan den förbättras? - en litteraturöversikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad påverkar compliance vid ortodontisk behandling med avtagbar apparatur och hur kan den förbättras? - en litteraturöversikt
Author Widegren, Lisa ; Frilund, Erik
Date 2013
English abstract
Objectives: The aim of the present study was to investigate why some patients have better compliance when in orthodontic treatment than others and which factors that can improve compliance. This would enable the development of a future model which could help dentists to detect non-compliers before the start of treatment, and thereby provide a more effective treatment. Specific predictors for compliance and their relative effect on compliance were also investigated. Method: Articles were collected by a search in PubMed and Cochrane, through the use of multiple MeSH-terms. The resulting articles were then read trough and relevant articles were extracted with the help of exclusion- and inclusion criteria. Results: Surveillance of the patients use of their appliances with the help of a timermodule increases compliance over time. Lower patient age and the patients relationship to their parents in concordance with the parents engagement in treatment affects compliance positively, as did shorter treatment time. Conclusion: Our findings indicate that there are insufficient research results to predict compliance in a reliable way. Instead, the dentist should focus on creating a high compliance by starting treatment as early as possible; to get the patients parents invested in the treatment of their child, and inform the patient that his or her appliance usage is being monitored through built-in timers.
Swedish abstract
Mål: Målet med arbetet var att undersöka varför vissa patienter har bättre compliance vid ortodontisk behandling än andra och vad som kan förbättra compliance. Detta för att möjliggöra utarbetningen av en framtida metod som skulle kunna upptäcka non-compliers innan behandlingsstart och därigenom kunna ge dem en mer effektiv behandling. Enskilda prediktorer för compliance och deras relativa påverkan på compliance undersöktes också. Metod: Artiklar samlades in via en sökning i databaserna PubMed och Cochrane med hjälp av MeSH-termer. Dessa lästes sedan igenom och för undersökningen relevanta artiklar togs fram med hjälp av exklusions- och inklusionskriterier. Resultat: Övervakning av patienters användning av sin apparatur med hjälp av timermodul ökar compliance över tiden. Lägre ålder på patienten samt dennes relation till sina föräldrar och deras engagemang i behandlingen påverkade compliance positivt, liksom kortare behandlingstid. Slutsats: Det går med nuvarande forskningsunderlag inte att förutsäga compliance på ett pålitligt sätt. Istället bör vårdgivaren fokusera på att skapa en god compliance genom att inleda behandlingen så tidigt så möjligt, att få patientens föräldrar att intressera sig för behandlingen och hjälpa barnet med den, samt att informera patienten att man övervakar användningstiden med hjälp utav inbyggda timers.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 21
Language swe (iso)
Subject compliance
orthodontics
removable appliance
Handle http://hdl.handle.net/2043/16282 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics