Antibiotikaförskrivning inom tandvården, en studie på Tandvårdshögskolan i Malmö

DSpace Repository

Antibiotikaförskrivning inom tandvården, en studie på Tandvårdshögskolan i Malmö

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats 2013
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Antibiotikaförskrivning inom tandvården, en studie på Tandvårdshögskolan i Malmö
Author Arneryd, Philip ; Kindblom, Annika
Date 2013
Swedish abstract
I tidigare studier har det konstaterats att tandläkare generellt sett har bristande kunskaper när det gäller indikationer för antibiotikabehandling. Man har även kunnat se en tendens till överförskrivning. Syftet med studien var att undersöka hur antibiotikaförskrivningen på Tandvårdshögskolan i Malmö ser ut. För att uppnå detta tittade vi på indikationer och preparat vid antibiotikaförskrivning. Totalt granskades 609 förskrivningar från daganteckningar på Tandvårdshögskolan i Malmö mellan åren 2010 och 2012. I studien ingick 85 tandläkare. Det vanligaste preparatet vid behandling var Kåvepenin. Värk var det enskilt vanligaste uppgivna symptomet med 62%. Bland statusfynd var svullnad med eller utan abscess vanligast med 49% och den oftast förekommande diagnosen var apikal parodontit med 40%. För att det ska vara indicerat med antibiotikabehandling ska det finnas en diagnos och patienten ska ha påverkat allmäntillstånd eller risk för infektionsspridning. Patienter med apikal parodontit fick antibiotika utan att ha påverkat allmäntillstånd. Detta tyder på att tandläkare på Tandvårdshögskolan använder mer antibiotika än vad som behövs. Det finns en tydlig diskrepans mellan praktiskt utförande och Nationella Riktlinjer. Om dessa följts hade antibiotikaförskrivningen legat på en lägre nivå.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 16
Language swe (iso)
Subject Antibiotika
Antibiotikaförskrivning
Infektionsspridning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16283 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics